Wilt u onze afdeling financieel steunen dan kan dat. Maak uw bijdrage over naar IBAN NL 74 ABNA 0518 6230 17 tgv Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Zet in de omschrijving ‘tgv VVD afdeling Bunnik‘.

De VVD is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zoals de ANBI-regels vragen publiceren wij een aantal verplichte gegevens. Ook kunt u vanwege de ANBI status, onder bepaalde voorwaarden, de contributie en uw gift als aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren. Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 00 28 73 758.

Hartelijk dank voor uw donatie!