Je bekijkt nu Coalitieonderhandelingen, vergeet de belangrijke zaken niet!

Coalitieonderhandelingen, vergeet de belangrijke zaken niet!

Nadat de gesprekken met de informateur waren afgerond hebben P21 en D66 aangegeven dat ze gezamenlijk gaan verkennen of ze tot een coalitieakkoord kunnen komen. Voor de VVD was dit even slikken.

“Natuurlijk zijn wij teleurgesteld dat de VVD niet aan de onderhandelingstafel zit,” geeft fractievoorzitter Thies van den Berg aan. “Maar wij zijn blij om te zien dat P21 en D66 de ambitie hebben uitgesproken om toe te werken naar een smal coalitieakkoord, op een beperkt aantal thema’s. Dat biedt de ruimte aan de VVD om een belangrijke bijdrage te kunnen blijven leveren in het toekomstige debat!”

De VVD wenst de andere partijen natuurlijk succes toe bij de onderhandelingen, maar hoopt dat zij de belangrijke zaken voor onze gemeente niet vergeten. We hebben er voor het gemak een paar op een rijtje gezet:

  • Geef duidelijkheid en bepaal haalbare doelen. Inwoners en ondernemers hebben behoefte aan helderheid en dat er keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld over het te ontwikkelen bedrijventerrein naast de A12. Maar ook wat er voor nodig is om de N229 bij Odijk in de toekomst om te kunnen leggen;
  • Let op dat de duurzaamheidsdoelstellingen niet doorslaan en te ambitieus worden geformuleerd, waardoor de gezondheid van inwoners in gevaar komt;
  • Houdt Bunnik betaalbaar. Loop dus ook niet te hard van stapel met ‘schijnparticipatie trajecten’ waardoor de kosten voor inwoners van Bunnik de pan uit rijzen. Maar heb wel zorg voor de initiatieven die er zijn, zoals Initiatiefgroep Werkhoven, Dorpshart Odijk, de visie op de traverse Bunnik;
  • Verlies de kwetsbare groepen niet uit het oog. “Jeugdzorg is een ontzettend groot thema. Het is aan ons om te zorgen dat er genoeg jeugdprofessionals bij de huisarts aanwezig zijn,” voegt Meike de Boer toe.

Tot slot, zorg voor een goed bestuurbaar Bunnik. De VVD zal zeker haar bijdrage leveren!